اشکال‌زدایی انتساب نوع پرونده پی‌بی‌کی که با نصب ادوبی پیکسل بندر خراب شده‌است

این مطلع قصه‌ای است که مهندسین نرم‌افزار برای سرگرم کردن بچه‌ها تعریف می‌کنند: «یکی بود یکی نبود، توی سن هوزی، یک شرکت نرم‌افزاری بود که در تمام تاریخ خودش را متمرکز ساختن نرم‌افزارهای نفخ‌دار کرده بود…»

ادوبی، ای ادوبی… آنها برای تشریح الگوریتم‌های پردازش تصویر، زبان برنامه‌سازی ساختند با اسم مستعار هایدرا، که محصول نهایی اسم خوش‌ظاهری گرفت: ادوبی پیکسل بندر؛ و آی‌دی‌ئی اسکریپت کردن با پیکسل بندر، ادوبی پیکسل بندر تول‌کیت نام گرفت. پرونده‌های کرنل پیکسل بندر که با پسوند پی‌بی‌کی شناسایی می‌شوند، یکی از نوع فایل‌هایی هستند که به ادوبی پیکسل بندر تول‌کیت تعلق دارند.

ادامه‌ی خواندن