فهرست گوگل (گوگل دیرکتوری) به‌روزرسانی شد، البته با ۵ ماه تأخیر جبران‌ناپذیر، و بعد از یک سال و نیم به‌روزرسانی نشدن

همانطور که قابل پیش‌بینی است، در روند تغییر یافتن نشانی رسمی پروژهٔ فهرست آزاد فارسی از ‪dmoz.org/World/Farsi/‬ به ‪dmoz.org/World/Persian/‬ عمدهٔ نگرانی مسئولین پروژه، مسئلهٔ رتبه‌بندی مجدد نشانی وب‌گاه‌های موجود در سیاهه است. این رتبه‌بندی مجدد، باید براساس تغییر آدرس فهرست اصلی و پیوند‌های درگاه، و به پیروی از رتبه‌بندی مجدد خود آنها انجام گیرد. ادامه‌ی خواندن