پایونیر کورو پلاسما هنوز بهتر از بهترین‌های روز: کورو مُرد، زنده باد کورو!

با گذشت بیش از ۱۵ ماه ناراحت‌کننده از ددلاین تعیین شده و اجرایی شدن تصمیم مدیران پایونیر برای قطع تولید بهترین سری تلویزیون‌های جهان—یعنی پایونیر کورو پلاسما—و عدم ارتقاء آن به نسل دهم، لاشخورهای بسیاری هنوز انگشت به دهان مانده‌اند.

ادامه‌ی خواندن