صفحه‌کلید فارسی چرتکه با استاندارد ۹۱۴۷ برای ویندوز ۱۰ ۶۴-بیت و ۳۲-بیت و ویندوز سرور ۲۰۱۶

تازه‌ترین آرایش صفحه‌کلید استاندارد فارسی، چینش ۹۱۴۷ مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. هر تغییر و تحولی که جبری بنماید، در ذهن مجبور سئوال‌انگیز است و زبانِ مجبورِ بالفطره لَخت، به نقد دراز. من از زحمت زیادی که برای تدوین آن کشیده شده مطلع هستم و از دست‌اندرکارانش متشکر. ادامه‌ی خواندن