مهندسی معکوس قالب پرونده اف‌آرپی فرم‌فلو

نرم‌افزار مبدل فرم‌فلو که اکنون درحال گسترش آن هستم، یک برنامهٔ سی‌پلاس‌پلاس است که در بورلند سی‌پلاس‌پلاس‌بیلدر نوشته می‌شود. این برنامه به مهندسی معکوس قالب پروندهٔ اف‌آرپی فرم‌فلو نیاز دارد. ادامه‌ی خواندن