قالب‌های پرونده چندرسانه‌ای ضروری در نسل دوم سری ام‌وی‌اچ پایونیر

در حالی‌که منتظر بابا نوئل سال ۲۰۱۱ هستیم، هنوز نمی‌توانیم از پایونیر کارپیوتر بخواهیم، یا سوسومو کوتانی هاراکیری می‌کند. شرکت‌های چینی آشغال‌سازی وجود دارند که اکنون سه نسل کارپیوتر خارج از رده و آرشیو شده دارند، و در همین حال، استفاده‌کنندگان از پخش‌های چندرسانه‌ای پایونیر هنوز در حال جر و بحث هستند که چرا فیلمی که با تلفن همراه هوشمند نوکیا سری‌ان خود گرفته‌اند یا فیلمی که از یوتوب پایین‌گذاری کرده‌اند را نمی‌توانند روی پخش چندرسانه‌ای پایونیر خود ببینند—روش بیان آنها برای اینکه ام‌وی‌اچ (میوزیک ویدیو هدیونیت) ام‌پی۴ پخش نمی‌کند.

ادامه‌ی خواندن